ศูนย์รวมสินค้า ของใช้ในโรงแรม ครบวงจร

โรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack

ที่แขวนเสื้อสูท ที่แขวนสูท ที่ตั้งแขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว และขาตั้งคู่ ทำด้วยไม้หรือ สแตนเลส ภูมิฐาน หรูหรา สง่างาม เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับตั้งวางในห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนห้องทำงานระดับผู้บริหารของบริษัทเอกชน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในหน่วยงานราชการ

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-31

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-31


ที่แขวนเสื้อสูท ทรงขาตั้งคู่

มีลิ้นชักวางเข็มกลัดและกระดุม
พร้อมราววางพาดกางเกง ราวแขวน
เน็คไท และราววางรองเท้า

วัสดุ :
ไม้เนื้อแข็งขัดเงา
สเตนเลสชุบไทเทเนียม
มีล้อ เลื่อนย้ายได้สะดวก

ขนาด : 41 x 40 x 116 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-32

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-32
ที่แขวนเสื้อสูท ทรงขาตั้งคู่โค้ง
 • มีรางไม้สำหรับวางเข็มกลัดและกระดุม พร้อมราววางพาดกางเกง ราวแขวนเน็คไท และราววางรองเท้าวัสดุสแตนเลสชุบไทเทเนียมสีทอง
 • วัสดุไม้เนื้อแข็งขัดเงา + สเตนเลสชุบทอง
 • ราววางรองเท้าเป็นสแตนเลสชุบทอง
คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-32
ขนาด (L)46 x (W)35 x (H)115 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-50

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-50


ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว

มีหลุมไม้วางเข็มกลัดและกระดุม
พร้อมราวสีทอง วางพาดกางเกง

วัสดุ :
ไม้เนื้อแข็งขัดเงา
สเตนเลสชุบไทเทเนียม

ขนาด :12" Ø32 x 116 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-33

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-33


ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว ทรงสูง

ราวก้านสเตนเลสปุ่มกลม ทรงพุ่มหงาย
ดัดโค้งตั้งขึ้นเรียวงาม

วัสดุ :
ไม้เนื้อแข็งขัดเงา
สเตนเลสชุบไทเทเนียม

ขนาด :12" Ø40 x 178 ซม. ฐานไม้ทรงกลม

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-34

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-34


ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว ทรงสูง

ราวก้านสเตนเลสปุ่มกลม ทรงพุ่มหงาย
ดัดโค้งตั้งขึ้นเรียวงาม

วัสดุ :
ไม้เนื้อแข็งขัดเงา
สเตนเลสชุบไทเทเนียม

ขนาด :12" Ø40 x 184 ซม. ฐานไม้ทรงกลม

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-40

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-40


ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว ทรงสูง

ราวก้านสเตนเลสปุ่มกลม ทรงพุ่มหงาย
ดัดโค้งตั้งขึ้นเรียวงาม

วัสดุ :
ไม้เนื้อแข็งขัดเงา
สเตนเลสชุบไทเทเนียม

ขนาด :12" Ø40 x 184 ซม. ฐานหินอ่อนทรงกลม

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-57

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-57


ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว ทรงสูง

กลึงทรงพุ่มหงาย เรียวสวยงาม

วัสดุ :ไม้เนื้อแข็งขัดเงา

สี : โอ๊ค

ขนาด :10" Ø43 x 200 ซม. ฐานไม้ทรงกลม

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-76

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-76
ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว

 • ราวก้านสเตนเลสปุ่มกลม ทรงพุ่มหงาย
 • วัสดุไม้เนื้อแข็งขัดเงา+สเตนเลสชุบไทเทเนียม
 • ฐานหินอ่อนทรงกลม

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-76
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง)38 x (H)180 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-49

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-49
ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว ทรงสูง

 • กลึงทรงพุ่มหงาย เรียวสวยงาม
 • วัสดุ ไม้เนื้อแข็งขัดเงา
 • ฐานไม้ทรงกลม

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-49
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง)43 x (H)191 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-43

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-43
ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว

 • ราวก้านสเตนเลสปุ่มกลม ทรงพุ่มหงาย
 • วัสดุสเตนเลสชุบไทเทเนียม
 • ฐานทรงกลม

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-43
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง)40 x (H)173 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-32-B

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-32-B
ที่แขวนเสื้อสูท ทรงขาตั้งคู่โค้ง
 • มีรางไม้สำหรับวางเข็มกลัดและกระดุม พร้อมราววางพาดกางเกง ราวแขวนเน็คไท และราววางรองเท้าเป็นไม้เนื้อแข็งขัดเงา
 • วัสดุไม้เนื้อแข็งขัดเงา + สเตนเลส
 • ราววางรองเท้าเป็นไม้เนื้อแข็งขัดเงา
คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-32-B
ขนาด (L)46 x (W)35 x (H)116 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-18

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-18
ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว

 • ราวก้านสเตนเลสปุ่มกลม ทรงพุ่มหงาย ดัดโค้งตั้งขึ้นเรียวงาม
 • วัสดุ ไม้เนื้อแข็งขัดเงา + สเตนเลสชุบไทเทเนียม
 • ฐานไม้ทรงกลม

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-18
ขนาด(เส้นผ่านศูนย์กลาง)38 x (H)176 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-16C

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-16C
ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว

วัสดุ Stainless Steel + Wood

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-16C
ขนาด (L)47 x (W)15 x (H)124 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-16B

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-16B
ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว

วัสดุ Stainless Steel + Wood

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-16B
ขนาด (L)47 x (W)15 x (H)124 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-16A

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-16A
ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว

วัสดุ Stainless Steel + Wood

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-16A
ขนาด (L)47 x (W)15 x (H)124 ซม.

ที่แขวนเสื้อสูท : Clothes Rack / CTR-J-15

ที่แขวนเสื้อสูท CTR-J-15
ที่แขวนเสื้อสูท ขาตั้งเดี่ยว ทรงสูง

 • กลึงทรงพุ่มคว่ำลง สวยงาม
 • วัสดุ ไม้เนื้อแข็งขัดเงา
 • ฐานไม้ทรงกลม

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า CTR-J-15
ขนาด (เส้านผ่านศูนย์กลาง)43 x (H)187 ซม.

บริษัท เอลลิแก็นซ์ โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด

69/750-752 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

" ผู้นำธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย สินค้าโรงแรมครบวงจร "

โทรศัพท์ : 02-589-5477-8 , 02-950-1404-5 แฟกซ์ : 02-950-2800, 02-589-5494
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure