ศูนย์รวมสินค้า ของใช้ในโรงแรม ครบวงจร

รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board

ป้ายประชาสัมพันธ์ หลากหลายรูปแบบ ทรงป้ายตั้งยืน ผลิตด้วยวัสดุสแตนเลสและชุบไทเทเนียม สีทอง-สีเงิน ออกแบบตัวป้าย ดูเด่น บ่งบอกข้อความด้วยความชัดเจน ภูมิฐาน อย่างมีระดับ เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม รีสอร์ท คอนโด ภัตตาคาร สถานบันเทิง และงานกาลาดินเนอร์จัดในที่อัครสถาน

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-09B-(xx)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-09B-(xx)
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ (CP) ทองแดง, (IP) ชุบสีทอง, (SS) สเตนเลสสีเงิน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-09B-CP
วัสดุ (CP) ทองแดง
ขนาด L46 x W38x H135 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-09B-IP
วัสดุ  (IP) ชุบสีทอง
ขนาด L46 x W38x H135 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-09B-SS
วัสดุ  (SS) สเตนเลสสีเงิน
ขนาด L46 x W38x H135 ซม.

ไซส์กระดาษสอด A3

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-10A-(xx)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-10A-(xx)
ป้ายประชาสัมพันธ์
 • วัสดุ สแตนเลสชุบสีทอง
 • ขนาด L50 x W74x H155 ซม.
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-10A-IP
วัสดุ (IP) ชุบสีทอง
ขนาด L50 x W74x H155 ซม.

ไซส์กระดาษสอด A2

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-10B-(xx)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-10B-(xx)
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ สเตนเลส ชุดสีทอง

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-10B-(xx)
ขนาด L50 x W76x H155 ซม.


ไซส์กระดาษสอด A2

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-10C-CP

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-10C-CP
ป้ายประชาสัมพันธ์
 • วัสดุ สแตนเลสชุบสีทองแดง
 • ขนาด L50 x W74x H155 ซม.
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-10C-CP
วัสดุ (CP) ทองแดง
ขนาด L50 x W74x H155 ซม.

ไซส์กระดาษสอด A2

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-10E-(xx)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-10E-(xx)
ป้ายประชาสัมพันธ์
 • วัสดุ สเตนเลสสีเงิน
 • ขนาด L50 x W74 x H155 ซม.
 • ไซส์กระดาษสอด A2
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-10E-SS
วัสดุ (SS) สเตนเลสสีเงิน
ขนาด L50 x W74 x H155 ซม.

ไซส์กระดาษสอด A2

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-02-(xx)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-02-(xx)
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ สเตนเลส เบอร์ 201 และ เบอร์ 304

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-02-(xx)
ขนาด L50 x W74 x H155 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-04-(xx)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-04-(xx)
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ สเตนเลส เบอร์ 201 และ เบอร์ 304

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-04-(xx)
ขนาด L46 x W60 x H142 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-13-(xx)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-13-(xx)
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ สเตนเลส เบอร์ 201 และ เบอร์ 304

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-13-(xx)
ขนาด L42 x W48 x H140 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-52-WD

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-52-WD
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ (WD) ไม้

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-52-WD
ขนาด L70 x W50 x H135 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-53-WD

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-53-WD
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ (WD) ไม้

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-53-WD
ขนาด L81 x W62 x H139 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-66-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-66-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์
 • วัสดุ Stainless steel 201
 • ขนาด L59 x W30 x H162 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-66-SS
สีเงิน

รหัสสินค้า SDB-P-66-TG
เคลือบสีทอง

รหัสสินค้า SDB-P-66-CP
สีทองแดง

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-67-TG

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-67-TG
ป้ายประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-67-TG
วัสดุ ขาตั้งและคิ้ว สแตนเลสเคลือบสีทอง, ป้ายและฐาน ไม้หุ้มหนัง PU สีน้ำตาล
ขนาด (L)54.5 x (W)35 x (W)142 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-67A-TG

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-67A-TG
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (TG) Stainless steel เคลือบทอง
 • ขนาดL54.5 x W35 x H155 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-67A-TG
วัสดุ Stainless steel เคลือบทอง
ขนาด L54.5 x W35 x H155 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-5A-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-5A-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด  L51 x W36 x H134 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-5A-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด  L51 x W36 x H134 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-5A-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด  L51 x W36 x H134 ซม.ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-18-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-18-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด  L.62.5 x W.51 x H.128 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-18-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด  L.62.5 x W.51 x H.128 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-18-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด  L.62.5 x W.51 x H.128 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-23-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-23-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด  L.60 x W.50x H.129 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-23-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด  L.60 x W.50x H.129 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-23-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด  L.60 x W.50x H.129 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-46-WD

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-46-WD
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ (WD) ไม้+สเตนเลส

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-46-WD
ขนาด L60 x W50x H129 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-24A-BW

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-24A-BW
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีไฟ

วัสดุ (BW) ตัว Stand สีดำ + ไม้

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-24A-BW
ขนาด L52 x W42x H127 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-9-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-9-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน + Iron Paint
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
 • ขนาด L56 x W51x H145 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-9-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน + Iron Paint
ขนาด L56 x W51x H145 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-9-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
ขนาด L56 x W51x H145 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-9A-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-9A-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน + Iron Paint
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
 • ขนาด L81 x W69x H130 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-9A-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน + Iron Paint
ขนาด L81 x W69x H130 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-9A-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
ขนาด L81 x W69x H130 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-10-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-10-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน + Iron Paint
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
 • ขนาด L81 x W69x H162 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-10-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน + Iron Paint
ขนาด L81 x W69x H162 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-10-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
ขนาด L81 x W69x H162 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-12-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-12-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L70 x W51.5x H154 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-12-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L70 x W51.5x H154 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-12-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L70 x W51.5x H154 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-22-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-22-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
 • ขนาด L84 x W64 x H120 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-22-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L84 x W64 x H120 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-22-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
ขนาด L84 x W64 x H120 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-29-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-29-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
 • ขนาด L90 x W64 x H122 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-29-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L90 x W64 x H122 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-29-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง + Iron Paint
ขนาด L90 x W64 x H122 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-30-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-30-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L78 x W60 x H128 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-30-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L78 x W60 x H128 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-30-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L78 x W60 x H128 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-47-WD

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-47-WD
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ (WD) ไม้

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-47-WD
ขนาด L84 x W64 x H130 ซม.
สีน้ำตาลแดง


ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-1-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-1-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel เคลือบสีทอง
 • ขนาด L103 x W26 x H140 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-1-SS
วัสดุ  Stainless steel สีเงิน
ขนาด L103 x W26 x H140 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-1-TG
วัสดุ  Stainless steel เคลือบสีทอง
ขนาด L103 x W26 x H140 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-2-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-2-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel เคลือบสีทอง
 • ขนาด L76 x W40 x H140 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-2-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L76 x W40 x H140 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-2-TG
วัสดุ Stainless steel เคลือบสีทอง
ขนาด L76 x W40 x H140 ซม.

2 หน้าหมุนเปลี่ยนหน้าได้

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-7-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-7-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L94 x W63 x H126 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-7-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L94 x W63 x H126 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-7-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L94 x W63 x H126 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-15-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-15-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L84 x W64 x H122 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-15-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L84 x W64 x H122 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-15-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L84 x W64 x H122 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-15A-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-15A-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel เคลือบทอง
 • ขนาด L84 x W64x H122 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-15A-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L84 x W64x H122 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-15A-TG
วัสดุ Stainless steel เคลือบทอง
ขนาด L84 x W64x H122 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-31-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-31-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L77.5 x W58 x H126 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-31-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L77.5 x W58 x H126 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-31-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L77.5 x W58 x H126 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-32-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-32-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L77 x W58 x H138 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-32-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L77 x W58 x H138 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-32-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L77 x W58 x H138 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-33-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-33-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L68 x W51.5 x H134 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-33-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L68 x W51.5 x H134 ซม.


รหัสสินค้า SDB-P-33-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L68 x W51.5 x H134 ซม.
ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-58-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-58-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L84 x W64 x H138 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-58-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L84 x W64 x H138 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-58-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L84 x W64 x H138 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-59-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-59-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L84 x W64 x H128 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-59-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L84 x W64 x H128 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-59-TG
วัสดุ Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L84 x W64 x H128 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-64-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-64-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ
 • ฐาน ไม้ + หินอ่อน
 • เสา Iron Paint
 • ป้าย Stainless steel สีเงิน 
 • ป้าย Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L87 x W67 x H142.5 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-64-SS
ป้าย Stainless steel สีเงิน 
ขนาด  L87 x W67 x H142.5 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-64-TG
ป้าย Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด  L87 x W67 x H142.5 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-65

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-65
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ ไม้เนื้อแข็งขัดเงา + สแตนเลส

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-65
ขนาด L63 x W40 x H139 ซม.
สีนำ้ตาลแดง

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-61

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-61
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ ไม้เนื้อแข็งขัดเงา + ทองแดง

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-61
ขนาด L65 x W45 x H138 ซม.
สีน้ำตาลแดง

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-11-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-11-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel เคลีอบสีทอง
 • ขนาดL112 x W36 x H165 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-11-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L112 x W36 x H165 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-11-TG
วัสดุ Stainless steel เคลีอบสีทอง
ขนาด L112 x W36 x H165 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-21-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-21-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel ชุบสีทอง
 • ขนาด L55 x W20 x H124 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-21-SS
วัสดุ  Stainless steel สีเงิน
ขนาด L55 x W20 x H124 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-21-TG
วัสดุ  Stainless steel ชุบสีทอง
ขนาด L55 x W20 x H124 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-57-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-57-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel เคลือบทอง
 • ขนาด L43 x W32 x H137 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-57-SS
วัสดุ Stainless steel สีเงิน
ขนาด L43 x W32 x H137 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-57-TG
วัสดุ Stainless steel เคลือบทอง
ขนาด L43 x W32 x H137 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-16-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-16-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel เคลือบสีทอง
 • ขนาดL38 x W25 x H63 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-16-SS
วัสดุ  Stainless steel สีเงิน
ขนาด L38 x W25 x H63 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-16-TG
วัสดุ  Stainless steel เคลือบสีทอง
ขนาด L38 x W25 x H63 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-14-(SS)(TG)

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-14-(SS)(TG)
ป้ายประชาสัมพันธ์

 • วัสดุ (SS) Stainless steel สีเงิน
 • วัสดุ (TG) Stainless steel เคลือบสีทอง
 • ขนาด L32 x W38 x H122 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-14-SS
สี Stainless steel สีเงิน
ขนาด L32 x W38 x H122 ซม.

รหัสสินค้า SDB-P-14-TG
สี Stainless steel เคลือบสีทอง
ขนาด L32 x W38 x H122 ซม.
ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-20A

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-20A
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ Stainless steel เคลือบสีทอง

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-20A
ขนาด L43 x W32 x H137 ซม.

ป้ายประชาสัมพันธ์ : Information Stand Board / SDB-P-20B

ป้ายประชาสัมพันธ์ SDB-P-20B
ป้ายประชาสัมพันธ์

วัสดุ Stainless steel เคลือบสีทอง

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SDB-P-20B
ขนาด L43 x W32 x H141 ซม.

บริษัท เอลลิแก็นซ์ โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด

69/750-752 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

" ผู้นำธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย สินค้าโรงแรมครบวงจร "

เบอร์โทร : 02-589-5477-8, 02-950-1404-5 แฟกซ์ : 02-950-2800, 02-589-5494
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure