ศูนย์รวมสินค้าของใช้ภายในโรงแรมครบวงจร
รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

ป้ายแขวนประตู : Door Hanger

ป้ายแขวนประตู : Door Hanger

ป้ายแขวนประตู ป้ายคล้องประตู หลากหลายรูปทรง และขนาดรูแขวนเข้ากับกลอนประตู พิมพ์ข้อความและสัญลักษณ์ 2ด้าน ดูดี ทันสมัย ด้วยวัสดุ กระดาษอาร์ต หรือพีวีซี คงทน มีใ้ห้เลือกหลายแบบ พร้อมบริการผลิตสั่งทำพิมพ์โลโก้จำนวนขั้นต่ำ 300 แผ่น

ป้ายแขวนประตู / DHR-ELE-01
ป้ายแขวนประตู DHR-ELE-01

ป้ายแขวนประตู มาตราฐาน ELE (สั่งซื้อไม่จำกัดจำนวน)

 • แบบขนาดรูปทรง ข้อความ สัญลักษณ์ได้มาตราฐาน
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC หรูหรา ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-ELE-01
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย :  9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : ส่วนบนกว้าง 2.5 CM. วงกลม Ø 4 CM.
 • สี : เขียว เหลือง
ป้ายแขวนประตู / DHR-ELE-02
ป้ายแขวนประตู DHR-ELE-02

ป้ายแขวนประตู มาตราฐาน ELE (สั่งซื้อไม่จำกัดจำนวน)

 • แบบขนาดรูปทรง ข้อความ สัญลักษณ์ได้มาตราฐาน
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC หรูหรา ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-ELE-02
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย :  9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : วงกลม Ø 6.5 CM.
 • สี : เขียว เหลือง
ป้ายแขวนประตู / DHR-ELE-03
ป้ายแขวนประตู DHR-ELE-03

ป้ายแขวนประตู มาตราฐาน ELE (สั่งซื้อไม่จำกัดจำนวน)

 • แบบขนาดรูปทรง ข้อความ สัญลักษณ์ได้มาตราฐาน
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ Paper Art 250g. 

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-ELE-03
 • วัสดุ : Paper Art 250 g.
 • ขนาดของป้าย :  9 CM x 25 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : ส่วนบนกว้าง 2.3 CM. วงกลม Ø 6 CM.
 • สี  : ครีม
ป้ายแขวนประตู / DHR-D8
ป้ายแขวนประตู DHR-D8

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D8
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.5 CM x 25.7 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : ส่วนบนกว้าง 3 CM. วงกลม Ø 6 CM.
 • สี : เขียว แดง
ป้ายแขวนประตู / DHR-D9
ป้ายแขวนประตู DHR-D9

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D9
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : วงกลม Ø 3.3 CM.
 • สี : ขาว น้ำตาล
ป้ายแขวนประตู / DHR-D10
ป้ายแขวนประตู DHR-D10

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D10
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : วงกลม Ø 3.3 CM.
 • สี : เขียวอ่อน เขียวแก่
ป้ายแขวนประตู / DHR-D11
ป้ายแขวนประตู DHR-D11

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D11
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน :  

  วงกลม Ø 4 CM.

 • สี : ฟ้าอ่อน ฟ้าเข้ม

ป้ายแขวนประตู / DHR-D3
ป้ายแขวนประตู DHR-D3

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D3
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน :  

  วงกลม Ø 6.5 CM.

 • สี : ส้ม น้ำตาลป้ายแขวนประตู / DHR-D4
ป้ายแขวนประตู DHR-D4

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D4
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : วงกลม Ø 6.5 CM.
 • สี : น้ำตาล ม่วง
ป้ายแขวนประตู / DHR-D5
ป้ายแขวนประตู DHR-D5

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D5
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.3 CM x 23 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : ช่องแขวนกว้าง 2 CM. วงกลม Ø 5 CM.
 • สี : น้ำตาลตัดขอบเขียว เขียวตัดขอบน้ำตาล
ป้ายแขวนประตู / DHR-D6
ป้ายแขวนประตู DHR-D6

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D6
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : ช่องแขวนกว้าง 2.5 CM. วงกลม Ø 5.5 CM.
 • สี : ม่วง ม่วงเข้ม
ป้ายแขวนประตู / DHR-D7
ป้ายแขวนประตู DHR-D7

ป้ายแขวนประตู พิมพ์โลโก้ (สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น)

 • ออกแบบ ข้อความ สัญลักษณ์ พิมพ์โลโก้ลูกค้า
 • แบบขนาดรูปทรง ดูเด่นได้สัดส่วน ทันสมัยนิยม
 • พิมพ์ 2 ด้าน คล้องเข้ากับลูกบิดประตูได้อย่างลงตัว
 • ผลิตด้วยวัสดุ PVC ทนทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • รหัสสินค้า : DHR-D7
 • วัสดุ : PVC
 • ขนาดของป้าย : 9.5 CM x 25.5 CM
 • ขนาดรูคล้องกลอน : วงกลม Ø 5.5 CM.
 • สี : เขียวแซมฟ้า ฟ้าแซมเขียว
บริษัท เอลลิแก็นซ์ โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
69/750-752 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
" ผู้นำธุรกิจ ของใช้ภายในโรงแรม และ สินค้าโรงแรม ครบวงจร "
เบอร์โทร : 02-589-5477-8, 02-950-1404-5 แฟกซ์ : 02-950-2800, 02-589-5494
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure