ศูนย์รวมสินค้า ของใช้ในโรงแรม ครบวงจร

โรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick

เชิงเทียน เชิงเทียนแก้ว เชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนแบบตั้งโต๊ะ และ ที่ใส่เทียนหอมเข้ากับเทียนแท่ง เทียนลอยน้ำ หลากสีหลายรูปแบบ หรูหรา สง่างาม เพื่อการจัดตกแต่งสร้างบรรยากาศ สีสรรให้กับงานเลี้ยง ในโรงแรม ภัตตาคาร และสถานบันเทิง ตลอดจนวางประดับตามสวนภูมิสถาปัตย์ เป็นจุดนำสายตา เพิ่มความโรแมนติก

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-741-3

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-741-3
เชิงเทียน

รหัสสนินค้า CDS-741-3

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-741-3S

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-741-3S
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-741-3S

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-757-3

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-757-3
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-757-3

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-757-3S

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-757-3S
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-757-3S

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-741-5

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-741-5
เชิงเทียน
รหัสสินค้า CDS-741-5

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-741-5S

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-741-5S
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-741-5S

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-757-5

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-757-5
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-757-5

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-757-5S

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-757-5S
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-757-5S

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-732-9Z

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-732-9Z
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-732-9Z

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-753-5

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-753-5
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-753-5

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-744-5

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-744-5
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-744-5

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-763-80

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-763-80
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-763-80

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-754-(S)(M)(L)

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-754-(S)(M)(L)
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-754-(S)(M)(L)

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-761-(18M)(20L)

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-761-(18M)(20L)
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-761-18M

รหัสสินค้า CDS-761-20L

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-723

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-723
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-723

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-756-48

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-756-48
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-756-48

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-757-48

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-757-48
เชิงเทียน

รหัสสินค้า CDS-757-48

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDP-725-46

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDP-725-46
ที่ใส่เทียนหอม

รหัสสินค้า CDP-725-46

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDP-727-43

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDP-727-43
ที่ใส่เทียนหอม

รหัสสินค้า CDP-727-43

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDP-743-50

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDP-743-50
ที่ใส่เทียนหอม

รหัสสินค้า CDP-743-50

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDP-746-48

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDP-746-48
ที่ใส่เทียนหอม
รหัสสินค้า CDP-746-48

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDP-764-48B

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDP-764-48B
ที่ใส่เทียนหอม

รหัสสินค้า CDP-764-48B

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม : Candle Stick / CDS-745

เชิงเทียน-ที่ใส่เทียนหอม CDS-745
ที่ใส่เทียนหอม

รหัสสินค้า CDS-745

บริษัท เอลลิแก็นซ์ โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด

69/750-752 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

" ผู้นำธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย สินค้าโรงแรมครบวงจร "

โทรศัพท์ : 02-589-5477-8 , 02-950-1404-5 แฟกซ์ : 02-950-2800, 02-589-5494
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure
Copyright 2019 Elegance Hotel Products Co.,Ltd. All Rights Reserved.