ศูนย์รวมสินค้า ของใช้ในโรงแรม ครบวงจร

โรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass

"ศูนย์จำหน่าย แก้วทุกแบบ ทุกทรง ทุกขนาด"

แก้วสระน้ำ แก้วบาร์ แก้วพลาสติก ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต 100% เนื้อใสเหมือนแก้ว ตกไม่แตก ขนย้ายสะดวก ทนต่อรอยขีดข่วน ได้รับการรับรองสุขอนามัยจากสถาบัน NSF ที่อเมริกา รูปทรงสวยงาม เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรมและงานเลื้ยงนอกสถานที่

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8562-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8562-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง7.3 x 9.1 cm.
ปริมาตร : 240 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8562-C
สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8562-LBR
สีชา


แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8967

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8967

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8967
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง8.6 x 9.6 cm.
ปริมาตร : 265 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8963

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8963

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8963
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง9.1 x 10.3 cm.
ปริมาตร : 405 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8968

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8968

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8968
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง7.5 x 10.2 cm.
ปริมาตร : 260 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8513

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8513

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8513
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง6 x 11.6 cm.
ปริมาตร : 320 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8992

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8992

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8992
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง7.6 x 7.9 cm.
ปริมาตร : 210 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8991

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8991

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8991
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง8.6 x 8.3 cm.
ปริมาตร : 290 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8990

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8990

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8990
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง9.2 x 9.5 cm.
ปริมาตร : 390 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8989

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8989

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8989
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 x 11.7 cm.
ปริมาตร : 330 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8988

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8988

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8988
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.6 x 12.1 cm.
ปริมาตร : 415 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-9505-C

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-9505-C

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-9505-C
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.55 x 12.6 cm.
ปริมาตร : 350 ml.
สี : สีใสแก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-9506-C

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-9506-C

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-9506-C
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.75 x 13.7 cm.
ปริมาตร : 405 ml.
สี : สีใสแก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-9507-C

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-9507-C

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-9507-C
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 x 14 cm.
ปริมาตร : 485 ml.
สี : สีใสแก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-9508-C

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-9508-C

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-9508-C
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.8 x 14.8 cm.
ปริมาตร : 590 ml.
สี : สีใสแก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-9505PP-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-9505PP-(XX)
คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.55 x 12.6 cm.
ปริมาตร : 350 ml.

รหัสสินค้า : PGW-9505PP-R
สี : แดง

รหัสสินค้า : PGW-9505PP-O
สี : ส้ม

รหัสสินค้า : PGW-9505PP-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-9505PP-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-9505PP-C
สี : สีใส

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-9506PP-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-9506PP-(XX)
คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.75 x 13.7 cm.
ปริมาตร : 405 ml.
รหัสสินค้า : PGW-9506PP-R
สี : แดง

รหัสสินค้า : PGW-9506PP-O
สี : ส้ม

รหัสสินค้า : PGW-9506PP-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-9506PP-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-9506PP-C
สี : สีใส

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-9507PP-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-9507PP-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 x 14 cm.
ปริมาตร : 485 ml.

รหัสสินค้า : PGW-9507PP-R
สี : แดง

รหัสสินค้า : PGW-9507PP-O
สี : ส้ม

รหัสสินค้า : PGW-9507PP-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-9507PP-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-9507PP-C
สี : สีใส


แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-9508PP-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-9508PP-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.8 x 14.8 cm.
ปริมาตร : 590 ml.

รหัสสินค้า : PGW-9508PP-R
สี : แดง

รหัสสินค้า : PGW-9508PP-O
สี : ส้ม

รหัสสินค้า : PGW-9508PP-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-9508PP-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-9508PP-C
สี : สีใส


แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8960

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8960

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8960
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 16 cm.
ปริมาตร : 600 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8961

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8961

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8961
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 x 14.7 cm.
ปริมาตร : 490 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8966-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8966-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 11 cm.
ปริมาตร : 355 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8966-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8966-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8966-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8966-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8966-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8966-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8965-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8965-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.7 x 13 cm.
ปริมาตร : 330 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8965-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8965-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8965-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8965-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8965-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8965-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8964-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8964-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.1 x 16.3 cm.
ปริมาตร : 430 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8964-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8964-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8964-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8964-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8964-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8964-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8867

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8867

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8867
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 14.4 cm.
ปริมาตร : 460 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8913-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8913-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 10 cm.
ปริมาตร : 340 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8913-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8913-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8913-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8913-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8913-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8913-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8882-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8882-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 10 cm.
ปริมาตร : 340 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8882-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8882-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8882-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8882-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8882-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8882-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8881-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8881-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.4 x 10.3 cm.
ปริมาตร : 340 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8881-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8881-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8881-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8881-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8881-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8881-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8880-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8880-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.1 x 11.6 cm.
ปริมาตร : 230 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8880-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8880-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8880-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8880-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8880-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8880-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8879-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8879-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 x 13.1 cm.
ปริมาตร : 340 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8879-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8879-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8879-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8879-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8879-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8879-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8878-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8878-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.2 x 15.5 cm.
ปริมาตร : 535 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8878-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8878-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8878-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8878-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8878-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8878-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8877-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8877-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.4 x 17.9 cm.
ปริมาตร : 635 ml.

รหัสสินค้า : PGW-8877-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGW-8877-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGW-8877-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGW-8877-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGW-8877-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGW-8877-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8835

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8835

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8835
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.7 x 12 cm.
ปริมาตร : 290 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8527

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8527

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8527
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.1 x 13.7 cm.
ปริมาตร : 390 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8526

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8526

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8526
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 x 12.7 cm.
ปริมาตร : 360 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8525

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8525

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8525
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.1 x 9.5 cm.
ปริมาตร : 350 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม : Water Glass / PGW-8517

แก้วสระน้ำ-แก้วน้ำดื่ม PGW-8517

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGW-8517
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 x 11.2 cm.
ปริมาตร : 350 ml.บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

" ผู้นำธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย สินค้าโรงแรมครบวงจร "

โทรศัพท์ : 088-874 8702-3
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure
Copyright 2010-2019 Enrich Hotel Products Co.,Ltd. All Rights Reserved.