ศูนย์รวมสินค้า ของใช้ในโรงแรม ครบวงจร

โรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass

"ศูนย์จำหน่าย แก้วทุกแบบ ทุกทรง ทุกขนาด"

แก้วสระน้ำ แก้วบาร์ แก้วพลาสติก ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต 100% เนื้อใสเหมือนแก้ว ตกไม่แตก ขนย้ายสะดวก ทนต่อรอยขีดข่วน ได้รับการรับรองสุขอนามัยจากสถาบัน NSF ที่อเมริกา รูปทรงสวยงาม เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรมและงานเลื้ยงนอกสถานที่

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-7107

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-7107
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-7136
ขนาด : 6 x 6 x 7.1 cm.
ปริมาตร : 135 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-7136

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-7136
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-7136
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.8 x 8.4 cm.
ปริมาตร : 220 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-7137

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-7137
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-7137
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.5 x 9.4 cm.
ปริมาตร : 235 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-7138

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-7138
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-7138
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.1 x 8.3 cm.
ปริมาตร : 195 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8827

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8827
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8827
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 6.9 x 9 cm.
ปริมาตร : 120 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8828

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8828
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8828
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 5.5 x 7.4 cm.
ปริมาตร : 65 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8829

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8829
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8829
ขนาด : 6.1 x 6.1 x 7.5 cm.
ปริมาตร : 120 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8830

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8830
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8830
ขนาด : 5 x 5 x 6 cm.
ปริมาตร : 60 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8865

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8865
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8865
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 5.5 x 7.6 cm.
ปริมาตร : 50 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8866

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8866
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8866
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 4.4 x 7.2 cm.
ปริมาตร : 25 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8959

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8959
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8959
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7 x 8.3 cm.
ปริมาตร : 175 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8969

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8969
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8969
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 4.5 x 4.5 cm.
ปริมาตร : 255 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-9316

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9316
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9316
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.3 x 7.4 cm.
ปริมาตร : 220 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-9321

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9321
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9321
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 4.7 x 6.3 cm.
ปริมาตร : 30 ml. / 15 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8973

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8973
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8973
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 4.6 x 7.5 cm.
ปริมาตร : 50 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8579

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8579
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8579
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9 x 17.2 cm.
ปริมาตร : 620 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8580

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8580
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8580
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.3 x 15.8 cm.
ปริมาตร : 500 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8818

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8818
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8818
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.4 x 17.5 cm.
ปริมาตร : 475 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8819

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8819
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8819
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.1 x 17 cm.
ปริมาตร : 420 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8597

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8597
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8597
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9 x 15.8 cm.
ปริมาตร : 565 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8598

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8598
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8598
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8 x 14.2 cm.
ปริมาตร : 350 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8962

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8962
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8962
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.3 x 10.7 cm.
ปริมาตร : 250 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8974

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8974
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8974
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7 x 9.2 cm.
ปริมาตร : 250 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-9312

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9312
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9312
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9.2 x 13 cm.
ปริมาตร : 480 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-9313

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9313
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9313
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9 x 13 cm.
ปริมาตร : 500 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-9335

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9335
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9335
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.8 x 11.2 cm.
ปริมาตร : 310 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8532

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8532

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8532
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.2 x 9.3 cm.
ปริมาตร : 300 ml.
/div>

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8537

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8537

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8537
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.1 x 8.9 cm.
ปริมาตร : 320 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8540

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8540
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8540
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9 x 10.5 cm.
ปริมาตร : 515 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass / PGL-8541

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8541
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8541
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.6 x 12.4 cm.
ปริมาตร : 465 ml.

บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

" ผู้นำธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย สินค้าโรงแรมครบวงจร "

โทรศัพท์ : 088-874 8702-3
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure
Copyright 2010-2019 Enrich Hotel Products Co.,Ltd. All Rights Reserved.