ศูนย์รวมสินค้าของใช้ภายในโรงแรมครบวงจร
รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า : Liquor-Beer Glass

แก้วสระน้ำ แก้วบาร์ แก้วพลาสติก ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต 100% เนื้อใสเหมือนแก้ว ตกไม่แตก ขนย้ายสะดวก ทนต่อรอยขีดข่วน ได้รับการรับรองสุขอนามัยจากสถาบัน NSF ที่อเมริกา รูปทรงสวยงาม เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรมและงานเลื้ยงนอกสถานที่

แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-7107
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-7107
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-7136
ขนาด : 6 x 6 x 7.1 cm.
ปริมาตร : 135 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-7136
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-7136
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-7136
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.8 x 8.4 cm.
ปริมาตร : 220 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-7137
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-7137
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-7137
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.5 x 9.4 cm.
ปริมาตร : 235 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-7138
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-7138
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-7138
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.1 x 8.3 cm.
ปริมาตร : 195 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8827
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8827
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8827
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 6.9 x 9 cm.
ปริมาตร : 120 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8828
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8828
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8828
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 5.5 x 7.4 cm.
ปริมาตร : 65 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8829
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8829
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8829
ขนาด : 6.1 x 6.1 x 7.5 cm.
ปริมาตร : 120 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8830
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8830
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8830
ขนาด : 5 x 5 x 6 cm.
ปริมาตร : 60 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8865
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8865
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8865
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 5.5 x 7.6 cm.
ปริมาตร : 50 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8866
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8866
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8866
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 4.4 x 7.2 cm.
ปริมาตร : 25 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8959
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8959
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8959
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7 x 8.3 cm.
ปริมาตร : 175 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8969
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8969
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8969
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 4.5 x 4.5 cm.
ปริมาตร : 255 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-9316
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9316
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9316
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.3 x 7.4 cm.
ปริมาตร : 220 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-9321
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9321
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9321
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 4.7 x 6.3 cm.
ปริมาตร : 30 ml. / 15 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8973
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8973
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8973
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 4.6 x 7.5 cm.
ปริมาตร : 50 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8579
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8579
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8579
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9 x 17.2 cm.
ปริมาตร : 620 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8580
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8580
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8580
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.3 x 15.8 cm.
ปริมาตร : 500 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8818
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8818
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8818
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.4 x 17.5 cm.
ปริมาตร : 475 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8819
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8819
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8819
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.1 x 17 cm.
ปริมาตร : 420 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8597
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8597
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8597
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9 x 15.8 cm.
ปริมาตร : 565 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8598
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8598
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8598
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8 x 14.2 cm.
ปริมาตร : 350 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8962
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8962
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8962
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.3 x 10.7 cm.
ปริมาตร : 250 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8974
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8974
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8974
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7 x 9.2 cm.
ปริมาตร : 250 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-9312
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9312
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9312
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9.2 x 13 cm.
ปริมาตร : 480 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-9313
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9313
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9313
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9 x 13 cm.
ปริมาตร : 500 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-9335
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-9335
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-9335
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 7.8 x 11.2 cm.
ปริมาตร : 310 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8532
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8532

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8532
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.2 x 9.3 cm.
ปริมาตร : 300 ml.
/div>
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8537
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8537

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8537
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.1 x 8.9 cm.
ปริมาตร : 320 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8540
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8540
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8540
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 9 x 10.5 cm.
ปริมาตร : 515 ml.
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า / PGL-8541
แก้วสระน้ำ-แก้วเบียร์-แก้วเหล้า PGL-8541
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGL-8541
ขนาด : เส้นผ้านศูนย์กลาง 8.6 x 12.4 cm.
ปริมาตร : 465 ml.
บริษัท เอลลิแก็นซ์ โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
69/750-752 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
" ผู้นำธุรกิจ ของใช้ภายในโรงแรม และ สินค้าโรงแรม ครบวงจร "
เบอร์โทร : 02-589-5477-8, 02-950-1404-5 แฟกซ์ : 02-950-2800, 02-589-5494
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure