ชุดของใช้พร้อมแบบโลโก้
   ของใช้ในห้องพัก
   ของใช้พื้นที่ส่วนกลาง
   ของใช้ในห้องน้ำ
   อุปกรณ์ทำความสะอาด
   เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
   สินค้าภัตตคาร
   สินค้าเบ็ดเตล็ด
ศูนย์รวมสินค้าครบวงจรใช้ในโรงแรม
รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

ไดร์เป่าผม : Wall Mounted Hair Dryer

ไดร์เป่าผม : Wall Mounted Hair Dryer

ไดร์เป่าผมติดผนัง เพิ่มนวัตกรรมความปลอดภัยที่นิยมอย่างมากในโรงแรม รีสอร์ท ติดยึดป้องกันการสูญหาย สะดวกในการหยิบใช้ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย คุณภาพได้มาตรฐาน JAWA เยอรมันนี เครื่องจะตัดอัตโนมัติ ถ้ามีการใช้งานเกินระดับความร้อนที่สะสม สายไฟและหัวปลั๊กเสียบ มาตราฐานยุโรป มีให้เลือกหลายรูปแบบ พร้อมรับประกันคุณภาพ 1 ปี

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67290
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67290
ไดร์เป่าผมติดผนัง
  • กำลังไฟ 1200 วัตต์
  • มีระดับปรับความเย็น 1 ระดับ และระดับปรับความร้อนได้ 2 ระดับ โดยเลื่อนตัวปรับขึ้น-ลง
  • เปิด-ปิด spring button ที่ตัวฐานเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
  • เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
  • เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติหากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
  • มอเตอร์ และพัดลม คุณภาพสูง ทำงานเงียบ
  • มีอุปกรณ์ กระบอกรีดลม ถอดออกและเก็บซ่อนในช่องเก็บได้
  • รูปแบบทันสมัย ง่ายต่อการหยิบใช้
  • เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรมรีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า HRD-RCY-67290
กำลังไฟ1200 วัตต์
สีขาว
รับประกัน1 ปี
ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67220
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67220


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางตรง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1200 วัตต์
- เปิด-ปิด spring button ที่ตัวฐานเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67220-C
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67220-C


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางตรง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1200 วัตต์
- มีระดับปรับความเย็น 1 ระดับ และระดับปรับความร้อนได้ 2 ระดับ
โดยเลื่อนตัวปรับขึ้น-ลง
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- มอเตอร์ และพัดลม คุณภาพสูง ทำงานเงียบ
- มีอุปกรณ์ กระบอกรีดลม ถอดออกและเก็บซ่อนในช่องเก็บได้
- รูปแบบทันสมัย ง่ายต่อการหยิบใช้
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67260
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67260


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางด้านข้าง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1200 วัตต์
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- มีระดับปรับความร้อน 2 ระดับ โดยเลื่อนตัวปรับระดับขึ้น-ลง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- มีหัวปลั๊กที่ฐานสำหรับเสียบอุปกรณ์ชนิดใช้ไฟต่ำ เช่น ที่ชาตร์ไฟ
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67330
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67330


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางด้านข้าง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1200 วัตต์
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- มีระดับปรับความร้อน 2 ระดับ โดยเลื่อนตัวปรับระดับขึ้น-ลง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- มีกระจกกลมเล็กที่ฐาน สำหรับส่องหน้า
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67400
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67400


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางด้านข้าง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1200 วัตต์
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- มีระดับปรับความร้อน 2 ระดับ โดยเลื่อนตัวปรับระดับขึ้น-ลง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- มีหัวปลั๊กที่ฐานสำหรับเสียบอุปกรณ์กำลังไฟไม่เกิน 800 วัตต์
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67300
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67300


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางหัวลง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1200 วัตต์
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- มีระดับปรับความร้อน 2 ระดับ โดยเลื่อนตัวปรับระดับขึ้น-ลง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67410-W
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67410-W


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางหัวลง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1200 วัตต์
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- มีระดับปรับความร้อน 2 ระดับ โดยเลื่อนตัวปรับระดับขึ้น-ลง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- มีหัวปลั๊กที่ฐานสำหรับเสียบอุปกรณ์กำลังไฟไม่เกิน 800 วัตต์
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67450
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67450


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางหัวลง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1200 วัตต์
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- มีระดับปรับความร้อน 2 ระดับ โดยเลื่อนตัวปรับระดับขึ้น-ลง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- หากเครื่องอยู่ในตำแหน่งเปิดใช้งาน แผงไฟที่ฐานจะแสดงสีต่างๆ เพื่อความสวยงาม
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67430-N
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67430-N


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางหัวลง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1400 วัตต์
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- มีระดับปรับความเย็น 1 ระดับ และระดับปรับความร้อนได้ 2 ระดับ
โดยเลื่อนตัวปรับระดับขึ้น-ลง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- มอเตอร์ และพัดลม คุณภาพสูง ทำงานเงียบ
- มีหัวปลั๊กที่ฐานสำหรับเสียบอุปกรณ์ชนิดใช้ไฟต่ำ เช่น ที่ชาตร์ไฟ
- รูปแบบทันสมัย มีสแตนเลสตรงขอบกระบอกไดร์สวยงาม คงทน
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว (W), เงิน (S), ดำ (BL)

ไดร์เป่าผม / HRD-RCY-67430
ไดร์เป่าผม HRD-RCY-67430


ไดร์เป่าผมติดผนัง เสียบวางหัวลง

รับประกัน : 1 ปี

รายละเอียด :
- กำลังไฟ 1400 วัตต์
- เปิด-ปิด Spring button ที่ตัวฐาน สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าตัวเครื่อง
- เมื่อต้องการใช้งานต้องกดปุ่มค้างไว้ ที่ด้ามมือจับของตัวเครื่อง
- มีระดับปรับความเย็น 1 ระดับ และระดับปรับความร้อนได้ 2 ระดับ
โดยเลื่อนตัวปรับระดับขึ้น-ลง
- เครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้งานเกินระดับความร้อนสะสมที่กำหนดไว้
แล้วจะกลับมาทำงานปกติ ภายใน 1 นาที
- มอเตอร์ และพัดลม คุณภาพสูง ทำงานเงียบ
- มีหัวปลั๊กที่ฐานสำหรับเสียบอุปกรณ์ชนิดใช้ไฟต่ำ เช่น ที่ชาตร์ไฟ
- รูปแบบทันสมัย ง่ายต่อการหยิบใช้
- เป็นที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ทและสถานประกอบการที่คำนึงถึงความปลอดภัย

สี : ขาว

บริษัท เอลลิแก็นซ์ โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
69/750-752 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
" ผู้นำธุรกิจสินค้าโรงแรมครบวงจร "
เบอรโทร : 02-589-5477-8, 02-950-1404-5 แฟกซ์ : 02-950-2800, 02-589-5494