The Center of Hotel Products

Resort, Service-Apaetment, Condo

Service Cart

Service Cart, Serving Cart, Beverage Cart, Plate Collector Cart : beautiful design shape, rack space are proportionality and waiter actively serve. Produce with good physical structure, stainless, steel and wooden, for everyday usability. Especially, the big casters are loaded better weight, great impact, noiseless and doesn't disturb a guest during working hours also the user save cost of maintenance.

Service Cart / SVC-C-27B

Service Cart SVC-C-27B

รถเข็นเสิร์ฟเบเกอรี่

 • รูปทรงหรูหรา ขนาดความสูง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-27B
วัสดุ : รถเข็นโครงสร้างและพื้น ไม้
          ผนัง บานกระจก
          หูจับ ทองแดง
          ฝาคลุมถาด อคริลิค
ขนาดล้อ : 4 นิ้ว (2 ล้อล๊อค)
ขนาด : (กว้าง)55 x (ยาว)109 x (สูง)110 ซม.

Service Cart / SVC-C-388

Service Cart SVC-C-388

รถเข็นบริการเครื่องดื่ม

 • รูปทรงตู้เหลี่ยม มีบานประตเปิด-ปิด 4 ชั้นวาง พร้อมราวกั้น  
 • สำหรับวางเครื่องดื่ม ขวด กระป๋อง หรือภาชนะอื่นๆ
 • บริกรเข็นเสิร์ฟของได้จำนวนมาก เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็ว
 • ผลิตด้วยโครงเหล็กเคลือบสี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-388
ขนาด : (ย)122 x (ก)56 x (ส)138 ซม.
ล้อขนาด : 8 นิ้ว
สี : ลายไม้ธรรมชาติ + โครงเหล็กเคลือดำ

Service Cart / SVC-C-72

Service Cart SVC-C-72

รถเข็นเครื่องดื่ม และไวน์

 • รูปทรงสวยงาม ชั้นวาง 3ชั้น บนสุดเป็นกระจกหนา เพิ่มความหรูหรา 
 • มีราวจับ เข็นเคลื่อนย้ายสะดวก
 • พื้นที่จัดวาง เครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-72
วัสดุ : กระจกหนา + แผ่นไม้ MFF หนา 3 ชั้น + ราวกั้นทองแดง
ขนาด : (ย)80 x (ก)48 x (ส)98 ซม.
ล้อขนาด : 4 นิ้ว
สี : ไม้สีโอ๊ค


Service Cart / STW-7678

Service Cart STW-7678

รถเข็นเสิร์ฟ (วางตู้อุ่นอาหาร) 

 • รถเข็นบริการในห้องพักโรงแรม
 • ออกแบบเป็นรูปทรงโต๊ะอาหาร
 • ด้านล่างสำหรับวางตู้อุ่นอาหาร

คุณสมบัติ

วัสดุ : โต๊ะไม้ + โครงสแตนเลส พร้อมล้อเข็น
ขนาด : (กว้าง)107 x (ยาว)91 x (สูง)74.5 ซม.


หมายเหตุ

ราคารถเข็นไม่รวมตู้อุ่นอาหาร
ขนาดตู้อุ่นอาหาร : (กว้าง) 36 x (ยาว) 44.5 x (สูง) 51.5 ซม.

Service Cart / SVC-C-83-(Silver)

Service Cart SVC-C-83-(Silver)

รถเข็นบริการ เครื่องดื่มและไวน์

 • รูปทรงหรูหรา ชั้นวาง 2 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • มีลิ้นชักและพื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-83-S
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)38.5 x (ยาว)64 x (สูง)85 ซม.
สี : ไม้ + สแตนเลสเงิน

Service Cart / SVC-C-83-(Gold)

Service Cart SVC-C-83-(Gold)

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงหรูหรา ชั้นวาง 2 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • มีลิ้นชักและพื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-83-G
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)38.5 x (ยาว)64 x (สูง)85 ซม.
สี : ไม้ + สแตนเลสทอง


Service Cart / SVC-C-75

Service Cart SVC-C-75

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงกลม หรูหรา ชั้นวาง 2 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-75-(xx)
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (เส้นผ่านศูนย์กลาง)40 x (H)83 ซม.
สี : ไม้สีน้ำตาล + สเตนเลสเงิน


Service Cart / SVC-C-75A

Service Cart SVC-C-75A

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงกลม หรูหรา ชั้นวาง 2 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-75A-(xx)
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (เส้นผ่านศูนย์กลาง)40 x (H)83 ซม.
สี : ไม้สีน้ำตาล + สแตนเลสเงิน


Service Cart / SVC-C-88(G)

Service Cart SVC-C-88(G)

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงกลม หรูหรา ชั้นวาง 2 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-88(G)
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 41x (H) 84.5 ซม.
สี : ไม้ + สแตนเลสทอง

Service Cart / SVC-C-88(S)

Service Cart SVC-C-88(S)

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงกลม หรูหรา ชั้นวาง 2 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-88(S)
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 41x (H) 84.5 ซม.
สี : ไม้ + สแตนเลสเงิน


Service Cart / SVC-C-17

Service Cart SVC-C-17

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงหรูหรา ชั้นวาง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-17
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)42.5 x (ยาว)82 x (สูง)97 ซม.
สี : ไม้


Service Cart / SVC-C-13

Service Cart SVC-C-13

รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

 • รูปทรงหรูหรา ขนาดความสูง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางภาชนะได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-13
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)50 x (ยาว)95 x (สูง)85 ซม.
สี : ไม้สีโอ๊ค + สแตนเลสเคลือบทอง


Service Cart / SVC-C-13C

Service Cart SVC-C-13C

รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

 • รูปทรงหรูหรา ขนาดความสูง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางภาชนะได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-13C
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)50 x (ยาว)104 x (สูง)93 ซม.
สี : ไม้สีน้ำตาลเข้ม + สแตนเลสเคลือบทอง


Service Cart / SVC-C-13D

Service Cart SVC-C-13D

รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

 • รูปทรงหรูหรา ขนาดความสูง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางภาชนะได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-13D
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)50 x (ยาว)98 x (สูง)83 ซม.
สี : ไม้สีน้ำตาลเข้ม + สแตนเลสเคลือบทอง

Service Cart / SVC-C-20E

Service Cart SVC-C-20E

รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

 • รูปทรงหรูหรา ขนาดชั้นวางความสูง 3 ชั้น
 • เพิ่มพื้นที่วางภาชนะ เก็บพับได้ 2 ข้าง
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-20E
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)50 x (ยาว)123.5 x (สูง)81.5 ซม.
สี : ไม้สีโอ๊ค + สเตนเลสชุบสีทอง

Service Cart / SVC-C-28

Service Cart SVC-C-28

รถเข็นเสิร์ฟ วางหม้ออุ่นอาหาร (Buffet Cart)

 • รูปทรงหรูหรา ชั้นวาง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • ชั้นบนวางหม้ออุ่นอาหาร ด้านล่าง 2 ชั้นวางภาชนะได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-28
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)50 x (ยาว)74 x (สูง)106 ซม.
สี : ไม้สีโอ๊ค + สแตนเลสสีเงิน

หมายเหตุ
ราคารถเข็นไม่รวมหม้ออุ่นอาหาร

Service Cart / SVC-C-29

Service Cart SVC-C-29

รถเข็นเสิร์ฟทรงกลม วางหม้ออุ่นอาหาร (Buffet Cart)

 • รถเข็นทรงกลม หรูหรา ชั้นวาง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • ชั้นบนวางหม้ออุ่นอาหาร ด้านล่าง 2 ชั้นวางภาชนะได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-29
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 57 x (สูง)108 ซม.
สี : ลายไม้สีโอ๊ค + สเตนเลสเงิน

หมายเหตุ

ราคารถเข็นไม่รวมหม้ออุ่นอาหาร

Service Cart / SVC-C-32

Service Cart SVC-C-32

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงกลม หรูหรา ชั้นวาง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-32
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (เส้นผ่านศูนย์กลาง)50 x (H)94 ซม.
สี : ไม้สีโอ๊ค + สแตนเลสชุบสีทอง

Service Cart / SVC-C-46

Service Cart SVC-C-46

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงหรูหรา ชั้นวาง 2 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-46
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)46 x (ยาว)94 x (สูง)107.5 ซม.
สี : ไม้สีโอ๊ค + สแตนเลสเคลือบสีทอง


Service Cart / SVC-C-54

Service Cart SVC-C-54

รถเข็นเครื่องดื่มและไวน์

 • รูปทรงหรูหรา มีเอกลักษณ์ 2 ล้อใหญ่ เข็นเสิร์ฟดูสวยงาม
 • พื้นที่จัดวาง เครื่องดื่ม และภาชนะได้สัดส่วนเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-54
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)50 x (ยาว)80 x (สูง)78 ซม.
สี : ไม้สีโอ๊ค + สแตนเลสชุบสีทอง


Service Cart / SVC-C-90-(xx)

Service Cart SVC-C-90-(xx)

รถเข็นเสิร์ฟเครื่องดื่ม

 • รูปทรงกลม หรูหรา ชั้นวาง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางเครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-90-(xx)
วัสดุ : ไม้ + สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 40 x (สูง) 78 ซม.
สี : ไม้สีโอ๊ค + สแตนเลส


Service Cart / SVC-C-47-(S)(G)

Service Cart SVC-C-47-(S)(G)

รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

 • รูปทรงหรูหรา ขนาดความสูง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางภาชนะได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

วัสดุ : สแตนเลส และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)55 x (ยาว)75 x (สูง)88 ซม.

รหัสสินค้า : SVC-C-47-S
สี : เงิน

รหัสสินค้า : SVC-C-47-G
สี : ทอง

Service Cart / SVC-C-05A

Service Cart SVC-C-05A

รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

 • รูปทรงหรูหรา ขนาดความสูง 3 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางภาชนะได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
 • รับน้ำหนักสูงสุด 150 กิโลกรัม

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SVC-C-05A
วัสดุ : Stianless Steel เบอร์ 201 หนา 1 มิลลิเมตร และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)45 x (ยาว)71 x (สูง)78 ซม.

Service Cart / SVC-C-05B

Service Cart SVC-C-05B

รถเข็นเสิร์ฟอาหาร

 • รูปทรงหรูหรา ขนาดความสูง 2 ชั้น เข็นเสิร์ฟสะดวก
 • พื้นที่จัดวางภาชนะได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
 • รับน้ำหนักสูงสุด 150 กิโลกรัม

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : SVC-C-05B
วัสดุ : Stianless Steel เบอร์ 201 หนา 1 มิลลิเมตร และลูกล้ออย่างดี
ขนาด : (กว้าง)56 x (ยาว)87 x (สูง)87 ซม.

Service Cart / SVC-C-23

Service Cart SVC-C-23

รถเข็นเก็บจานและเศษอาหาร 

 • รถเข็นออกแบบรูปทรงกระทัดรัด ด้านหน้าวางถาดสำหรับจานชามได้ 3 ชั้น พร้อมถังพลาสติกใส่เศษอาหาร
 • บริกรเข็นเก็บภาชนะและเศษอาหารได้คล่องตัว สะดวกเบ็ตเสร็จ
 • ผลิตด้วยโครงสร้างวัสดุ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า SVC-C-23
วัสดุ : พลาสติก + สแตนเลส
ขนาด : (กว้าง) 44 x (ยาว)77.5 x (สูง)93 cm.
สี  : เทา +สแตนเลสสีเงิน


Enrich Hotel Products Co., Ltd.

69/749 moo 8 Rattanathibet Rd., T. Bangkasor, A. Muang, Nonthaburi 11000

" The Pilot of Hotel Products Business "

Phone : +66 (0)2-589-5477-8 , +66 (0)2-950-1404-5 Fax : +66 (0)2-950-2800, +66 (0)2-589-5494
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure
Copyright 2010-2019 Enrich Hotel Products Co.,Ltd. All Rights Reserved.