Electric Kettle / ATT-Set-for-JK-2

Electric Kettle / ATT-Set-for-JK-2
Electric Kettle ATT-Set-for-JK-2

Electric Kettle / ATT-Set-for-JK-2

Tray Set: JK-2

Product Code ATT. SET FOR - JK2-(W)(BL)

KETTLE TRAY SET

1 Set consist 3 pcs.

Kettle Hole Tray
ATT-JF998A-(W)(BL)
Size: 34 x 30 x 2 cm. (Kettle Hole ∅15 cm.)

Cup Tray
ATT-JF997C-(W)(BL)
Size: 32.5 x 13 x 2 cm.

Coffee Sachets Tray
ATT-JF996A-(W)(BL)
Size: 13 x 10 x 4 cm.

Material: Melamine


Color: (W) Ivory  , (BL) Black

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน


บริษัทฯ รับประกันความบกพร่อง ชำรุด เสียหาย อันเนื่องมาจากมาตรฐานการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง  ถูกวิธี เป็นการใช้งานตามปกติ ในระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่จัดส่งสินค้า (บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่  ในกรณีสินค้าชำรุดเกิดจากการผลิต ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เซ็นรับสินค้าและฝ่ายช่างบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว)

กรณีบริการซ่อมในระยะเวลาประกัน 
           บริษัทบริการรับซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรีในระยะเวลารับประกัน 1 ปี  ตามที่ฝ่ายช่างบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าอะไหล่ชิ้นที่เสียนั้นมิได้เกิดจาก กรณีไม่อยู่ในข่ายประกัน 5 ข้อดังกล่าวต่อไปนี้

กรณีไม่อยู่ในข่ายประกัน
  1. การชำรุดของผลิตภัณฑ์ ที่ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ อุปกรณ์ แตก หัก ร้าว เนื่องจากการกระแทก  หรือหล่น
  2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าฝ่า น้ำท่วม) ไฟตก จากแมลงและสัตว์ และการนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติเกี่ยวกับอุณหภูมิความชื้น สารเคมี หรือเกิดจากความประมาทในการใช้งาน
  3. ความเสียหายสืบเนื่องมาจาการนำอุปกรณ์อื่นมาต่อพ่วง การซ่อมแซมและดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งการใช้อะไหล่อื่นมาทดแทน
  4. แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจากหน้าสัมผัสหัวปลั๊กที่เป็นสะพานไฟ เช่น ผู้ใช้เสียบปลั๊กไฟไม่แน่น ทำให้ไฟเกิดการสปาร์ค
  5. ขณะที่ใช้งานสินค้าเกิดการลัดวงจร
หมายเหตุ 
  • ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อมและรับสินค้า
  • ในวันแจ้งซ่อม ควรระบุเลขที่ใบกำกับสินค้าและวันที่
  • สินค้าที่เสียหายหรือมีตำหนิเกิดจากบริษัทขนส่ง จะไม่อยู่ในข่ายการประกัน 
  • สินค้าที่ส่งมาซ่อมถาดจัดชุด กาต้มน้ำ,กาต้มน้ำร้อน,กาน้ำร้อน,Electric Kettle Tray Set,กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า

Elegance Hotel Products Co., Ltd.
69/750-752 moo8 Rattanathibet Rd. T.Bangkasor A.Muang, Nonthaburi 11000
" The Pilot of Hotel Products Business "
Phone : 02-589-5477-8, 02-950-1404-5 Fax : 02-950-2800, 02-589-5494
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure