ศูนย์รวมสินค้า ของใช้ในโรงแรม ครบวงจร

โรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ คอนโด

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass

"ศูนย์จำหน่าย แก้วทุกแบบ ทุกทรง ทุกขนาด"

แก้วสระน้ำ แก้วบาร์ แก้วพลาสติก ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต 100% เนื้อใสเหมือนแก้ว ตกไม่แตก ขนย้ายสะดวก ทนต่อรอยขีดข่วน ได้รับการรับรองสุขอนามัยจากสถาบัน NSF ที่อเมริกา รูปทรงสวยงาม เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรมและงานเลื้ยงนอกสถานที่

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9305-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9305-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.6 x 10.5 cm.
ปริมาตร : 210 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9305-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9305-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-9305-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-9305-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-9305-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-9305-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9304-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9304-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 x 11.5 cm.
ปริมาตร : 270 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9304-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9304-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-9304-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-9304-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-9304-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-9304-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9303-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9303-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 x 13.5 cm.
ปริมาตร : 360 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9303-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9303-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-9303-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-9303-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-9303-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-9303-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9302-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9302-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 x 14.2 cm.
ปริมาตร : 420 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9302-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9302-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-9302-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-9302-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-9302-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-9302-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9301-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9301-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 15.5 cm.
ปริมาตร : 600 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9301-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9301-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-9301-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-9301-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-9301-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-9301-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9300-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9300-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.2 x 16.5 cm.
ปริมาตร : 670 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9300-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9300-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-9300-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-9300-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-9300-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-9300-R
สี : แดง

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9024-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9024-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 x 14 cm.
ปริมาตร : 455 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9024-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9024-LBR
สี : สีชา

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9023-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9023-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.1 x 12.2 cm.
ปริมาตร : 310 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9023-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9023-LBR
สี : สีชา

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9022-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9022-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 x 9.8 cm.
ปริมาตร : 270 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9022-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9022-LBR
สี : สีชา

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9028-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9028-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 x 12.1 cm.
ปริมาตร : 270 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9028-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9028-LBR
สี : สีชา

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9027

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9027

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-9027
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8 x 15.5 cm.
ปริมาตร : 475 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9026

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9026

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-9026
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.9 x 11.5 cm.
ปริมาตร : 435 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9025-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9025-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 x 12.2 cm.
ปริมาตร : 270 ml.

รหัสสินค้า : PGB-9025-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-9025-LBR
สี : สีชา

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8929-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8929-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 x 9.8 cm.
ปริมาตร : 290 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8929-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8929-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8929-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8929-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8929-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-8929-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8928-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8928-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.9 x 11.1 cm.
ปริมาตร : 220 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8928-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8928-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8928-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8928-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8928-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-8928-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8927-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8927-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 x 12.2 cm.
ปริมาตร : 350 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8927-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8927-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8927-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8927-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8927-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-8927-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8926-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8926-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.3 x 12.8 cm.
ปริมาตร : 415 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8926-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8926-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8926-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8926-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8926-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-8926-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8925-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8925-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 x 13.3 cm.
ปริมาตร : 350 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8925-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8925-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8925-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8925-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8925-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-8925-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8924-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8924-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 x 13.9 cm.
ปริมาตร : 465 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8924-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8924-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8924-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8924-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8924-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-8924-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8923-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8923-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.9 x 17.4 cm.
ปริมาตร : 640 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8923-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8923-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8923-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8923-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8923-LBR
สี : สีชา

รหัสสินค้า : PGB-8923-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9346

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9346

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-9346
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 15 cm.
ปริมาตร : 570 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9342

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9342
คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-9342
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 x 9.2 cm.
ปริมาตร : 210 ml.

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8999

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8999

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-8999
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.1 x 13.6 cm.
ปริมาตร : 420 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8998

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8998

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-8998
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.7 x 11.6 cm.
ปริมาตร : 270 ml.


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8997

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8997

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-8997
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 x 11.6 cm.
ปริมาตร : 390 ml.


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9334

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9334

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-9334
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8 x 13 cm.
ปริมาตร : 270 ml.


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-2019-083

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-2019-083

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-2019-083
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 x 14 cm.
ปริมาตร : 310 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-9332

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-9332

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัสสินค้า : PGB-9332
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 15 cm.
ปริมาตร : 430 ml.แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8957-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8957-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.7 x 11.9 cm.
ปริมาตร : 400 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8957-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8957-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8957-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8957-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8957-BL
สี : สีดำ

รหัสสินค้า : PGB-8957-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8956-(XX)

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8956-(XX)

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 x 17.3 cm.
ปริมาตร : 540 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8956-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8956-Y
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8956-LB
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8956-G
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8956-BL
สี : สีดำ

รหัสสินค้า : PGB-8956-R
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8592-(XX)-OP

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8592-(XX)-OP

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 x 10.7 cm.
ปริมาตร : 340 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8592-Y-OP
สี : ขาว/เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8592-LB-OP
สี : ขาว/ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8592-G-OP
สี : ขาว/เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8592-R-OP
สี : ขาว/แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8596-(XX)-OP

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8596-(XX)-OP

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.8 x 15.9 cm.
ปริมาตร : 400 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8596-Y-OP
สี : ขาว/เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8596-LB-OP
สี : ขาว/ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8596-G-OP
สี : ขาว/เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8596-R-OP
สี : ขาว/แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8592-(XX)-C

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8592-(XX)-C

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.4 x 10.7 cm.
ปริมาตร : 350 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8592-C-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8592-Y-C
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8592-LB-C
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8592-G-C
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8592-BL-C
สี : ดำ

รหัสสินค้า : PGB-8592-R-OP
สี : แดง


แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม : Beverage Glass / PGB-8596-(XX)-C

แก้วสระน้ำ-แก้วเครื่องดื่ม PGB-8596-(XX)-C

คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.8 x 15.9 cm.
ปริมาตร : 425 ml.

รหัสสินค้า : PGB-8596-C-C
สี : สีใส

รหัสสินค้า : PGB-8596-Y-C
สี : เหลือง

รหัสสินค้า : PGB-8596-LB-C
สี : ฟ้า

รหัสสินค้า : PGB-8596-G-C
สี : เขียว

รหัสสินค้า : PGB-8596-BL-C
สี : ดำ

รหัสสินค้า : PGB-8596-R-OP
สี : แดง


บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

" ผู้นำธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย สินค้าโรงแรมครบวงจร "

โทรศัพท์ : 088-874 8702-3
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure
Copyright 2010-2019 Enrich Hotel Products Co.,Ltd. All Rights Reserved.