แฟ้มหนัง / Logo-LTP-BC

แฟ้มหนัง / Logo-LTP-BC
แฟ้มหนัง Logo-LTP-BC - ของใช้ในโรงแรม

แฟ้มหนัง / Logo-LTP-BC

แฟ้มเก็บเงิน แฟ้มเซ็นต์เอกสาร

แฟ้มเก็บเงิน ใช้ในโรงแรม ภัตตราคาร
พร้อมพิมพ์โลโก้ และ ทำห่วงสอดปากกาด้านในแฟ้ม

คุณสมบัติเฉพาะ
รหัสสินค้า Logo-LTP-BC
วัสดุ หนังเทียมหรือวัสดุที่ลูกค้าเลือก
ขนาด 6.9" x 9" 
เหมาะสำหรับใส่บิลเก็บเงินและใช้รองเซ็นต์บิล

ขนาดและรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
บริษัท เอลลิแก็นซ์ โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
69/750-752 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
" ผู้นำธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย สินค้าโรงแรมครบวงจร "
เบอร์โทร : 02-589-5477-8, 02-950-1404-5 แฟกซ์ : 02-950-2800, 02-589-5494
" If you are looking for more difference "  Stylish  Durable  Secure